• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Търговски акаунт

Тук можете да отворите търговска сметка, да депозирате и изтеглите пари към/от вече съществуващи търговски сметки.

За да депозирате/изтеглите пари към/от търговска сметка, моля, изберете конкретния тип операция. След като стигнете до секцията, от която се нуждаете, ще бъдете прехвърлени в защитена зона за транзакции за обработка на депозити/тегления.

За да промените настройките на търговската сметка, като размер на ливъридж, лична информация, парола на телефона или вашия ПИН-код, моля, свържете се с услугата за техническа поддръжка по имейл: support@instaforex.com.

Моля, не се колебайте да се свържете с някой от отделите за обслужване на клиенти с всякакви въпроси, които може да имате.